YHDISTYKSEN JÄSENYYS

Kuorotoimintaan osallistuminen edellyttää Laurentius-kuoro ry jäsenyyttä. Yhdistyksen sääntöjen mukaan (4 §):

 

• Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi pääsevät hallituksen hyväksymät henkilöt.

• Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi ja edistänyt kuorolauluharrastusta. Yli 30 vuotta kuorossa laulaneet henkilöt ovat suostumuksensa mukaisesti kunniajäseniä ilman eri kutsua hallitukselta.

• Yhdistyksen jäsenet maksavat vuosittain yhdistyksen vuosikokouksen päättämän jäsenmaksun.

• Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai yhdistyslain 14 §:ssä mainitulla perusteella.

• Yhdistyksen jäsenellä on milloin tahansa oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla asiasta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Maksettua yhdistyksen jäsenmaksua ei palauteta.

MUKAAN KUOROON

Uusia jäseniä kuoroon otetaan yleensä syksyn ja kevään ensimmäisissä harjoituksissa. Kuoron facebook- ja kotisivuilla ilmoitetaan tulevista koelauluista. 

Koelauluista voidaan sopia myös erikseen tarpeen mukaan.

Jos olet kiinnostunut kuorossa laulamisesta, mutta et löydä tietoa koelauluista, ota rohkeasti yhteyttä ja kysele lisätietoja! 
 

Ota yhteyttä: laurentiuskuoro@gmail.com