YHDISTYKSEN JÄSENYYS

Kuorotoimintaan osallistuminen edellyttää Laurentius-kuoro ry jäsenyyttä. Yhdistyksen sääntöjen mukaan (4 §):

  • Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi pääsee hallituksen hyväksymät henkilöt.  

 

  • Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi ja edistänyt kuorolauluharrastusta. Yli 30 vuotta kuorossa laulaneet henkilöt ovat suostumuksensa mukaisesti kunniajäseniä ilman eri kutsua hallitukselta.   

 

  • Yhdistyksen jäsenet maksavat vuosittain yhdistyksen vuosikokouksen päättämän jäsenmaksun, lukuun ottamatta kunniajäseniä, joilla ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

 

  • Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai yhdistyslain 14 §:ssä mainitulla perusteella.
  • Yhdistyksen jäsenellä on milloin tahansa oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla asiasta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Maksettua yhdistyksen jäsenmaksua ei palauteta.